Các hoạt động nhân ngày Hưởng ứng ngày sách Việt Nam lần thứ 6 năm 2019
Các hoạt động nhân ngày Hưởng ứng ngày sách Việt Nam lần thứ 6 năm 2019

Các hoạt động chào mừng ngày Hưởng ứng ngày sách Việt Nam lần thứ 6 năm 2019 gồm các hoạt động sau:

1. Phát động tặng sách cũ của học sinh được 259 quyển

2. Phát biểu của Hiệu trưởng nhà trường

3. Giới thiệu sách và hướng dẫn các em đọc sách của cán bộ thư viện.

4. Thi tìm hiểu sách và kể chuyện theo sách

5. Tham quan trưng bày sách và đọc sách